سامانه تک کاربره IRSYSTEM     عیب بابی و سوالات متداول    صفحه اصلی

راهنمای نصب دستگاه ردیاب سامانه تک کاربره IRSYSTEM

تذکر: مسئولیت هرگونه خسارت مادی و معنوی استفاده از این راهنما بر عهده کاربر می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال صدمات احتمالی  به خودرو، دستگاه و ... را بر عهده ندارد. فیلم  زیر یک برنامه کامل آموزشی است که در نصب انواع دستگاه های ردیاب ماهواره ای می تواند برای شما، بسیار مفید باشد.

دانلود فیلم آموزشی نصب دستگاه ردیاب _IRSYSTEM.org

 

 thumb-1 thumb-1 thumb-1

 

 

 

 

    info@irsystem.org / Powered by IRSYSTEM Consortium, P.s.P Co. Group, Copyright © 2013, All Rights Reserved.