مرکز فایل های آموزشی محصولات گروه تخصصی IRSYSTEM

بازگشت به صفحه اصلی سایت

info@irsystem.org / Powered by IRSYSTEM Consortium, P.s.P Co. Group, Copyright © 2015, All Rights Reserved.


فایل های آموزشی مربوط به سامانه عکس برداری  هوایی و نقشه برداری توسط  انواع  پهپادها و کوادکوپترها
فایل های آموزشی مربوط به سامانه عکس برداری  هوایی و نقشه برداری توسط انواع  پهپادها و کوادکوپترها
فایل های آموزشی مربوط به سامانه مدیرت و کنترل هوشمند ناوگان IRSYSTEM
فایل های آموزشی مربوط به سامانه مدیرت و کنترل هوشمند ناوگان IRSYSTEM

 

 

 

 

آموزش مفاهیم پایه استفاده از سامانه نرم افزاری IRSYSTEM